HyperLink HyperLink

Indkøbskurv

Levering til: Denmark
Total: 0 DKK
Fragt 0 DKK
Ialt 0 DKK

Nyheder


Kun 2 doser Rabiesvaccine er nødvendigt før udrejse
15-01-2018
WHO har 1/12-2017 i en rapport fra Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE, udgivet nye retningslinjer på baggrund af ny evidens om brugen af rabiesvacciner og rabies-immunglobulin (RIG).
Danmark vil følge de nye retningslinjer, som vil blive udførligt omtalt i et kommende EPI-NYT.
Retningslinjerne, som tages i brug straks, forklares kort herunder.PrEP. Følgende program anbefales til immunkompetente:
Der gives i alt to vaccinationer intramuskulært: dag 0 og dag 7 (ændret fra i alt tre vaccinationer).
Immunsupprimerede personer skal som PrEP have i alt tre vaccinationer: (intramuskulært) dag 0, dag 7 og mellem dag 21 og dag 28.

Dokumentationen er netop vurderet af SAGE, WHO. Der har foreslået et 2 dosis vaccinationsprogram med vaccination dag 0 og 7. Langtidseffekten antages at være mangeårig men der er næppe dokumentation for livslang effekt.

Tilbage til produkter

Res så långt som lungor & hjärta bär 2010-12

275.00 DKK
Fragt  100.00 DKK
 

Svenska resenärer reser numera oftare till mål i tropikerna. Detta gäller också charterresenärer på resor under kortare tid. Vanliga resmål är exempelvis Gambia,Venezuela,Thailand eller Syd/Östafrika med upp till 10 timmars flygresa och därefter utsätts resenären för dramatiska klimatomställningar med genomsnittstemperaturer på över 30°C och med luftfuktighet på över 90%. Då många äldre och flera med kronisk hjärt- och lungsjukdom också önskar sådana ”upplevelseresor” ställs läkare på specalistmottagningar eller polikliniker oftare i en situation där dessa patienter behöver rådgivning. Den osäkra/e läkaren kan i denna situation välja att negligera problemställningen eller kategoriskt avråda från resor utanför Europa. Båda delarna är lika felaktiga. Det måste erkännas att vår kunskap är långt ifrån fullständig när det gäller i hur hög grad fysiska förhållanden under resan påverkar patienter med exempelvis KOL eller ischemisk hjärtsjukdom. Hypoxi, minskad rörlighet under flygresan, hög temperatur och luftfuktighet stress i samband med resan och anpassning i nya miljöer påverkar resenärerna. Det finns därför ett stort behov av mer forskning inom området. Vi vet dock redan så mycket att vi kan hjälpa långt flera av dessa patienter till ett säkrare resande. Det kräver emellertid specifik rådgivning och därmed kunskap (syrgasbeställning till flygresan, intensifierad basbehandling , råd om egenbehandling ) och inte enbart varna för turistdiarré eller att påminna om att ta med medicinen. Det är därför meningen att denna publikation ska försöka fastslå vad vi vet om riskfaktorer samt lägga fram så precisa faktiska råd som möjligt, så att våra patienter också kan resa säkert och uppleva resmål långt bort i världen. I stället för att ha som utgångspunkt, att personer med kroniska hjärt- och lungsjukdomar inte bör resa, är det författarnas åsikt att de flesta med kroniska hjärt- eller lungsjukdomar, med få men precisa justeringar, kan resa säkert även till exotiska resmål.

«