HyperLink HyperLink

Indkøbskurv

Levering til: Denmark
Total: 0 DKK
Fragt 0 DKK
Ialt 0 DKK

Nyheder


Japansk encefalitis dødsfald efter få dage på Phuket
14-06-2017
60-årig mand fra Australien, uden anden sygdom rejste til Phuket, Thailand i maj 2017 uden at søge rejseråd.
Ingen tidligere vaccinationer mod JE.
Han havde ikke besøgt landsbyer eller været i kontakt med dyr.
Dag 8, begyndte han at føle sig træt og uoplagt
Dag 10, rejste han til Bangkok og var stadig træt og uoplagt, ringe appetit og svedende. Havde ikke hovedpine eller forvirring.
Noterede flere myggestik.
Dag 13, fløj han hjem til Australien
Dag 14, kontaktede han det lokale hospital og var da cerebralt påvirket, forvirret. Der blev lavet lumbalpunktur og behandlet med bredspektrede antibiotika og acyclovir.
Dag 15 manden var bevidstløs og paretisk, intuberet og sat på respirator. MR scanning afslørede skaden.
Dag 22 blev der fundet serologisk tegn på japansk hjernebetændelse
Dag 24, manden stadig på respirator og lammet.
22.6 Patienten er død af sin JE.

Hvis man er uheldig kan man blive smittet med Japansk encefalitis efter kun få dages ophold. Sygdommen er myggeoverført og "myggen spørger ikke hvor længe i har været der". Overvej derfor vaccination imod denne meget alvorlige og dødelige hjernebetændelse.

Tilbage til produkter

Res så långt som lungor & hjärta bär 2010-12

275.00 DKK
Fragt  100.00 DKK
 

Svenska resenärer reser numera oftare till mål i tropikerna. Detta gäller också charterresenärer på resor under kortare tid. Vanliga resmål är exempelvis Gambia,Venezuela,Thailand eller Syd/Östafrika med upp till 10 timmars flygresa och därefter utsätts resenären för dramatiska klimatomställningar med genomsnittstemperaturer på över 30°C och med luftfuktighet på över 90%. Då många äldre och flera med kronisk hjärt- och lungsjukdom också önskar sådana ”upplevelseresor” ställs läkare på specalistmottagningar eller polikliniker oftare i en situation där dessa patienter behöver rådgivning. Den osäkra/e läkaren kan i denna situation välja att negligera problemställningen eller kategoriskt avråda från resor utanför Europa. Båda delarna är lika felaktiga. Det måste erkännas att vår kunskap är långt ifrån fullständig när det gäller i hur hög grad fysiska förhållanden under resan påverkar patienter med exempelvis KOL eller ischemisk hjärtsjukdom. Hypoxi, minskad rörlighet under flygresan, hög temperatur och luftfuktighet stress i samband med resan och anpassning i nya miljöer påverkar resenärerna. Det finns därför ett stort behov av mer forskning inom området. Vi vet dock redan så mycket att vi kan hjälpa långt flera av dessa patienter till ett säkrare resande. Det kräver emellertid specifik rådgivning och därmed kunskap (syrgasbeställning till flygresan, intensifierad basbehandling , råd om egenbehandling ) och inte enbart varna för turistdiarré eller att påminna om att ta med medicinen. Det är därför meningen att denna publikation ska försöka fastslå vad vi vet om riskfaktorer samt lägga fram så precisa faktiska råd som möjligt, så att våra patienter också kan resa säkert och uppleva resmål långt bort i världen. I stället för att ha som utgångspunkt, att personer med kroniska hjärt- och lungsjukdomar inte bör resa, är det författarnas åsikt att de flesta med kroniska hjärt- eller lungsjukdomar, med få men precisa justeringar, kan resa säkert även till exotiska resmål.

«